İnsan Dost İhsan Vakfı 1987 yılında İzmir'de kurulmuştur. Vakfın ilkeleri: Çağdaş,laik,Atatürkçü çizgide olmak,tüm insanlık değerlerini gelişmiş bir duygu ve düşünce sistemi içinde benimsemek,yaşama uygulamak,insanın ve insanlığın gerçeğini bilmek ve bundan doğan onurluluğu taşıyan bir kuşak oluşturmaktır. Vakıf senedinde belirtildiği gibi; Mevlâna Celaleddin Rûmi,Yunus Emre,Hacı Bektaş Veli ve tüm mutasavvıfların insanı ve sevgiyi esas alan düşünce ve felsefelerini çağdaş,evrensel boyutlarda tanıtmak,bunların ışığında çok yönlü kültürel ve sosyal hizmetleri topluma sunmak temel amaçtır